Contact
Contact

Yerseke

Marijkelaan 2a

4401 GG

0113 57 31 00

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur

yerseke@neeskens.com

Goes

Piet Heinstraat 32

4461 GL

0113 23 19 34

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur

goes@neeskens.com

Tholen

Eendrachtsweg 9

4691 EK

0166 72 89 00

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur, zaterdag 09.00 - 12.00 uur

tholen@neeskens.com

Nieuwerkerk

Deltastraat 10

4306 BK

0111 64 41 45

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur

info@kooijmanmakelaardij.nl

Neeskens Bedrijfsmakelaars

Piet Heinstraat 32

4461 GL

085-4850700

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur

bedrijfsmakelaars@neeskens.com

Whatsapp

+31 113 573 100

PRIVACY POLICY

Neeskens Makelaars BV hecht veel waarde aan privacy en de bescherming van de persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig om met privacygevoelige informatie en voldoen aan het Privacyreglement van Vereniging VBO Makelaars.
In onze privacy policy kunt u vinden hoe wij met uw gegevens omgaan, die expliciet gelden voor Neeskens Makelaars BV. Deze privacy policy geldt in aanvulling op het Algemene Privacyreglement van de Vereniging VBO Makelaars.
Graag verzoeken wij u om onze privacy policy  goed door te nemen.

Waarom verwerken wij de gegevens?

Neeskens Makelaars BV verwerkt uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening met verkopers en kopers, in het kader van het uitoefenen van ons werk, namelijk het tot stand brengen van overeenkomsten tot koop- en verkoop, alsmede het opstellen van taxatierapporten en vastgoed adviezen. Daarnaast verwerkt Neeskens Makelaars BV uw gegevens op het moment dat u zelf expliciet aangeeft gebruik te willen maken van onze nieuwsuitingen (zowel online als offline) of op het moment dat u gebruik maakt van onze promotionele activiteiten, waarbij u uw persoonsgegevens achterlaat bij Neeskens Makelaars BV.
Neeskens Makelaars BV gebruikt de gegevens voor het opmaken van een eventuele documenten als koopovereenkomsten en taxatierapporten, alsmede om onze website goed te laten functioneren en eventueel te verbeteren. Tevens gebruikt Neeskens Makelaars BV deze gegevens om potentiële gegadigden de mogelijkheid te geven een zoekprofiel aan te maken op onze website, zodat deze ‘zoekers’ op een correcte wijze adequaat worden geïnformeerd over passend aanbod van vastgoed, dat wordt aangeboden via Neeskens Makelaars BV. Daarnaast leggen we in de database van ons CRM pakket (verwerkingsovereenkomst AVG) ook uw contactgegevens vast.

Welke gegevens worden verwerkt?

Voor de uitoefening van onze core-business verstrekt u de onderstaande persoonsgegevens aan ons:
• Voornaam;
• Achternaam;
• Geboortedatum;
• Adresgegevens;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• eventuele criteria (vrijstaand, m2 grond, etc.) voor aanmaken van zoekprofiel op onze website

Op het moment dat er sprake is van overeenstemming bij koop of verkoop, worden de volgende gegevens verwerkt:
• Geboden koopsom;
• Gewenste voorwaarden (denk hierbij aan ontbindende voorwaarden voor financiering of bouwkundige keuring);
• Gewenste transportdatum;
• Eventuele overige voorbehouden

Aan wie kunnen wij de gegevens verstrekken?

Alleen medewerkers van Neeskens Makelaars BV, die gegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, zijn geautoriseerd om rechtstreekse toegang te krijgen tot uw gegevens.
Als wij een derde ook toegang geven tot uw gegevens (na het tekenen van een verwerkingsovereenkomst AVG), doen we dat alleen indien die derde ons garandeert dat hij/zij die gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen. Daarnaast zal dit alleen gebeuren als het in overeenstemming is met de privacy policy van Neeskens Makelaars BV, het Privacyreglement van Vereniging VBO Makelaars en de geldende privacywetgeving (AVG).

Kloppen de gegevens niet?

De gebruiker heeft het recht om (met inachtneming van redelijke tijdsintervallen) te verzoeken zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Hiervoor kan men zich richten tot Neeskens Makelaars BV (info@neeskens.com).

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke bewaarplicht gegevens langer moeten bewaren. Gegevens van (ver)kopers worden bewaard, zo lang dit voor administratieve doeleinden nodig is.

Hoe beveiligen wij de gegevens?

De bescherming van de persoonsgegevens heeft hoge prioriteit bij Neeskens Makelaars. Wij hanteren verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens veilig te stellen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Marketingcookies

Deze cookies maken het mogelijk om embeds van YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram etc. te tonen in artikelen. Ook kunnen deze cookies worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Vragen en klachten

Indien u vragen of klachten heeft of indien u wilt reageren op deze privacyverklaring, dan kunt u telefonisch contact opnemen via 0113-573100 of mailen naar info@neeskens.com.