Interview

Van A tot Z betrokken bij nieuwbouw

“Het mooie van mijn werk als nieuwbouwmakelaar is dat ik vaak van begin tot eind bij een nieuwbouwproject betrokken ben. In veel gevallen worden we al gevraagd om in een vroeg stadium mee te denken. Samen met de projectontwikkelaar doorlopen we het complete traject. Tot en met de verkoop natuurlijk. Superleuk! Ook omdat nieuwbouwwoningen zo aantrekkelijk zijn: nauwelijks energielasten en praktisch geen onderhoud. Logisch dus dat nieuwbouw interessant is.”

Henri Butijn heeft zich als makelaar-taxateur gespecialiseerd in nieuwbouw, maar natuurlijk heeft hij ook bestaande bouw in portefeuille. “Aantrekkelijk is het totaalpakket dat we kopers bieden. Ik adviseer graag over de koop van een nieuwbouwwoning, maar denk vanzelfsprekend ook mee over de verkoop van de eigen woning. Een dergelijk totaalpakket wordt door veel klanten gewaardeerd.”

Kennis van de woningmarkt

De kennis die Henri en zijn collega’s van de woningmarkt hebben, wordt volop benut door projectontwikkelaars. “Vaak zijn we al in het voortraject betrokken. We kennen de behoefte van de markt en denken mee over de strategie en planontwikkeling. Waar nodig regelen we vergunningen of adviseren wij over procedures. Zijn de nieuwbouwplannen concreet? Dan hebben we een complete marketingafdeling die kan helpen met het presenteren van de woningen. We hebben veel slagkracht. Brochures, advertenties, online campagnes of kijkdagen; met ons team kunnen alles uit handen nemen.”

Nieuwbouw voor iedereen

Behalve zijn contacten met de projectontwikkelaars, aannemers en eventuele kopersbegeleiders, is Henri natuurlijk ook volop in de weer voor potentiële kopers. Om hen draait het uiteindelijk allemaal. Dat nieuwbouw voor uiteenlopende doelgroepen aantrekkelijk is, blijkt uit de contacten die Henri heeft. “Het ene moment spreek ik starters op de woningmarkt en het andere moment ouderen die kiezen voor een zorgwoning, en natuurlijk alles daar tussenin. Het is voor mij leuk dat we iedereen kunnen helpen.”

'Je koopt onderhoud voor de komende jaren af en bovendien woon je duurzaam en energiezuinig'

Duurzaam en energiezuinig

Hij signaleert dat er nog steeds belangstelling voor nieuwbouw is en in zijn ogen terecht. “De markt is gestabiliseerd, ook vanwege de oplopende rente en bouwkosten. Toch blijft nieuwbouw interessant: je koopt onderhoud voor de komende jaren af en bovendien woon je duurzaam en energiezuinig. Dat verhaal is voor veel mensen nog steeds erg overtuigend.” Henri begrijpt dat zekerheid ook een belangrijke factor is en denkt daar serieus in mee. “In onze gesprekken met projectontwikkelaars bijvoorbeeld dringen we aan op gefaseerde verkoop en bouw, zodat we kopers snel duidelijkheid kunnen bieden.”

Ontwerpen tot leven brengen

Henri realiseert zich dat het kopen van een woning van papier voor mensen lastig kan zijn. Om die reden is hij blij met alle mogelijkheden die er zijn om een ontwerp tot leven te brengen. “We kunnen complete 3D modellen maken waar je als het ware door kunt lopen. Ook de artist impressions zijn een goed hulpmiddel; ze laten duidelijk zien wat we beogen. In sommige gevallen is er een modelwoning. In dat geval nodigen we belangstellenden altijd ter plaatse uit. Kortom, we halen echt alles uit de kast om inzichtelijk te maken wat een woning behelst.”

Wonen aan het water

In de afgelopen jaren heeft Henri al tal van nieuwbouwprojecten begeleid, zowel in Zeeland als West-Brabant. “Terugkijkend vind ik vooral de projecten aan het water erg mooi. Dat is Zeeland ten voeten uit. Onder ons label Water Wonen makelaars richten we ons specifiek daar op. Als fervent watersporter begrijp ik de charme van wonen aan het Zeeuwse water.”