In gesprek met

Dhr. Dick van der Velde

Aan de slag met 16.500 nieuwe woningen

“De woningmarkt, de arbeidsmarkt, het onderwijs; het heeft allemaal met elkaar te maken. Om die reden moet alles dus ook goed op elkaar aansluiten. Daarom moeten we aan de slag! De ambitie zoals afgesproken in de Woondeal omvat de bouw van 16.500 woningen tot 2030. Dat is fors. Natuurlijk komen we onderweg hobbels tegen. De uitdaging is om die gezamenlijk het hoofd te bieden.”

Gedeputeerde Dick van der Velde is onder andere verantwoordelijk voor de Zeeuwse woningmarkt. Samen met de Zeeuwse gemeenten zette hij dit voorjaar zijn handtekening onder de Zeeuwse Woondeal met minister Hugo de Jonge, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Deze afspraak moet ervoor zorgen dat er sneller en meer betaalbare sociale huurwoningen, middenhuur woningen (tot 1.000 euro per maand) en betaalbare koopwoningen (tot 355.000 euro) komen in Zeeland. Van der Velde: “We kijken per gemeente wat haalbaar is. Vanzelfsprekend is de woningmarkt in Grijpskerke anders dan in Goes. In de uitvoeringsfase ga ik periodiek per gemeente na wat de stand van zaken is, welke knelpunten er zijn en hoe de provincie daarbij kan helpen. Opgeven is geen optie”

Rekening houden met omstandigheden

Inmiddels zijn er meer dan vijftig zogeheten sleutelprojecten in kaart gebracht waar woningbouwcorporaties, gemeenten en marktpartijen gezamenlijk optrekken. “Deze woningbouwprojecten, door heel de provincie,  zijn snel te realiseren, bijvoorbeeld omdat bepaalde procedures al zijn doorlopen”, aldus Van der Velde. Gelijktijdig wijst hij er op dat de ambitie van ruim zestienduizend woningen jaarlijks opnieuw gewogen zal worden. “Je hoeft de krant maar open te slaan en je kent de hobbels waarmee we te maken hebben: stikstof, personele capaciteit van gemeente en bouwondernemingen, grondstofprijzen, hypotheekrente. De marktomstandigheden veranderen voortdurend en daar houden we rekening mee.”

Creatief zijn

Gelet op deze hobbels wijst Van der Velde op de noodzaak om steeds naar creatieve oplossingen te zoeken. Zo vertelt hij dat sommigen gemeenten overwegen bouwgrond te verpachten in plaats van verkopen, zodat de aankoopwaarde van de nieuwbouwwoning lager uitvalt. Volgens hem broedt daarnaast het Rijk op plannen om eventueel middelen in te zetten waardoor nieuwbouwplannen eerder van start kunnen. Nu hanteren projectontwikkelaars vaak het percentage 70% verkochte woningen alvorens de bouw te op te starten. “Als provincie beschikken we daarvoor niet over de benodigde middelen. We zullen een regulerende rol spelen.”

'De woningmarkt vraagt nadrukkelijk dat we er samen de schouders onderzetten'

Rol voor makelaars en aannemers

Van der Velde wijst tot slot op de rol van makelaars en aannemers en op de kansen die bestaande bouw biedt. “Zeeland heeft vanzelfsprekend ook woningen die verouderd of niet duurzaam genoeg zijn of in wijken staan waar het woonklimaat minder aangenaam is. Het is belangrijk dat we ook die woningen aanpakken. Gelukkig kunnen we daar als provincie bij helpen, bijvoorbeeld met de subsidieregeling Hergebruik Leegstaande Panden (HELP). Dat is subsidie voor het hergebruik van leegstaande panden in stedelijk gebied, zoals banken of kantoren. Verder is er een rentekortingsregeling voor initiatieven op het gebied van verduurzaming. En gemeenten tot slot kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling Gebiedsgerichte Aanpak Wonen om via renovatie, herstructurering en/of transformatie de kwaliteit van woningen en de openbare ruimte in een wijk of kern te verbeteren. Het is duidelijk: de woningmarkt vraagt nadrukkelijk dat we er samen de schouders onder zetten.”